Fresher Fresher
Bakalie
Przyprawy
Zioła
Susze warzywne
Mieszanki
Certyfikaty


DOTACJE UE
Projekt 4.4
Projekt 8.2
Projekt 6.5.2
Projekt 1.4 / 1.4.2
Projekt 3.3


Wizerunek firmy

Biurowiec

W biurowcu znajduje się zarząd spółki, działy: handlowy, importu-eksportu, marketingu, księgowość, sekretariat oraz sala konferencyjna. W każdym dziale do Państwa dyspozycji jest wykwalifikowana kadra.


 

           

 

Laboratorium

Firma Herbsland posiada laboratorium zakładowe, którego głównym celem jest zapewnienie jakości wykonywanych badań. Prowadzi aktywną politykę bieżącej modernizacji oraz sukcesywne uzupełnianie wyposażenia laboratoryjnego i poszerzenie zakresu wykonywanych analiz z uwzględnieniem oczekiwań naszych klientów.

Laboratorium jest odpowiedzialne za kontrolę higieny na magazynie produkcyjnym, magazynie surowców oraz sprawdzanie jakości przyjętych towarów i co za tym idzie za:

 • pobieranie prób pierwotnych,
 • przygotowywanie próbek ogólnych,
 • wydzielanie próbki średniej,
 • przechowywanie próbek do badań kontrolnych,
 • badanie próbek.

Prowadzi również kontrolę miedzyprodukcyjną, kończywszy na kontroli jakości wyrobu gotowego przed jego sprzedażą.

W laboratorium wykonywane są analizy klasyczne:

 • organoleptyczne: barwa, smak, zapach, konsystencja, wygląd zewnętrzny oraz określenie warunków przechowywania,
 • fizykochemiczne: oznaczenie podstawowych parametrów jakościowych, takich jak między innymi:
  • Oznaczenie wilgotności,
  • Oznaczenie zawartości domieszek i zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, % wag.,
  • Obserwacje wizualne przy użuciu mikroskopu klasycznego oraz lup powiekszających,
  • Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń ferromagnetycznych, mg/kg surowca,
  • Oraz szereg innych analiz, zgodnych z wymaganiami przedmiotowymi przyjętego surowca.
 • mikrobiologiczne, zawierające badania ilościowe, jakościowe oraz identyfikację wyizolowanych szczepów:
  • Bakterie z grupy coli,
  • Drożdże i pleśnie.

Ponadto opracowywane są nowe i ciągle ulepszane stare receptury na mieszanki i przyprawy warzywne.

Analizy są wykonywane zgodnie z wymogami norm krajowych, międzynarodowych oraz stosowanych dyrektyw i rozporządzeń. Laboratorium stosuje również metodyki uwzględniające indywidualne wymagania kllienta. Jeżeli jest potrzeba analiz bardziej złożonych, nie wykonywanych w laboratorium zakładowym naszej firmy, badania są zlecane do laboratorium posiadającego certyfikat akredytacji.

W celu zapewnienia jakości wyników wykonywanych analiz oraz pogłebianiu kwalifikacji kadry stosuje się sterowanie jakością poprzez:

 • analizę i studiowanie certyfikowanych materiałów odniesienia,
 • analizę laboratoryjnych próbek kontrolnych,
 • prowadzenie porównań i konsultację międzylaboratoryjne,
 • konsultację w zakresie metodyki badań podstawowych i stosowanych w laboratorium zakładowym.


 

 

Magazyn produkcyjny

Odpowiadając na potrzeby rynku komponujemy i przygotowywujemy różnorodne mieszanki przyprawowe i warzywne według własnych receptur bądź receptur powierzonych, odpowiadających wymaganiom naszych klientów.

Nasza firma przykłada wielką wagę do zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów dlatego nad wszystkimi procesami produkcyjnymi czuwa dział kontroli jakości zgodnie z zasadą dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i z wdrożonym systemem HACCP.     

 

 

Magazyn surowców

W magazynie surowców składowany jest cały asortyment dostępny w naszej firmie.

 

 
Copyright © 2010 HerbsLand. Wszystkie prawa zastrzeżone.
O firmie   -    Wizerunek firmy   -    Oferta   -   Nasze usługi   -    Kontakt