Fresher Fresher
Bakalie
Przyprawy
Zioła
Susze warzywne
Mieszanki
Certyfikaty


DOTACJE UE
Projekt 4.4
Projekt 8.2
Projekt 6.5.2
Projekt 1.4 / 1.4.2


Nasze Certyfikaty

W 2016 r. FRESHER PRODUKT NATURALNY otrzymał główną nagrodę w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski”, w kategorii „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”

 

 

 

 

GMP+ B1 – opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt. Określiła ona wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. GMP+ jest  systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa karmy dla zwierząt. Jest to standard, który określa w jaki sposób powinno się produkować i hodować pasze dla zwierząt oraz inne produkty przeznaczone na żywność. Standard ten określa również zasady w jaki sposób te produkty powinny być przetwarzane, aby uzyskać ich najwyższą jakość.

System spójny jest z międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, m.in. z rozporządzeniem 183/2005 Parlamentu Europejskiego, które zawiera ogólne przepisy o higienie pasz oraz zapewnieniu możliwości jej identyfikacji na wszystkich etapach produkcji; ściśle odnosi się również do systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) wymaganym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

GMP+ jest dostosowany do struktury międzynarodowych norm ISO 9001 system zarządzania jakością) i ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności).

GMP+ jest standardem przeznaczonym dla organizacji, które stawiają główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo. Mówimy tutaj nie tylko o bezpieczeństwie pasz, ale również o bezpieczeństwie żywności, którą spożywamy, ponieważ  pasza bardzo istotnie wpływa na jakość mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego, czyli jest pośrednim elementem naszego pożywienia. Dlatego tak istotne jest zachowanie perfekcyjnego poziomu zabezpieczeń przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami po to, aby uchronić siebie samych i swoich klientów przed negatywnymi skutkami spożywania niskiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

FSSC 22000 – System certyfikacji FSSC (Food Safety System Certification) został utworzony w celu zapewnienia organizacjom branży spożywczej możliwości certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na normach ISO i jednocześnie uznawanego przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI – Global Food Safety Initiative).Uznawalność przez GFSI powoduje,  że certyfikacja wg FSSC 22000 jest akceptowana na całym świecie przez producentów żywności i sieci handlowe, które często wymagają od swoich dostawców certyfikatów uznawanych przez GFSI. Jednym z takich standardów jest FSSC 22000.

FSSC opiera się na podejściu systemowym do zarządzania bezpieczeństwem żywności, stosując do tego wymagania normy ISO 22000 oraz wymagania Technicznych Standardów ISO lub Specyfikacji Technicznych (PAS – Publicly Available Specifications) dla programów wstępnych. System zarządzania bezpieczeństwem żywności można łatwo integrować z innymi systemami zarządzania takimi jak ISO 9001 i ISO 14001.

 

 

 

 

Certyfikat ekologiczny dokument zaświadczający, że wyrób spełnia kryteria stanowiące podstawę do nadania oznaczenia zwanego "symbol ekologiczny". Certyfikaty uprawniają producentów do stosowania nadanego ich produktom znaku na opakowaniach tych produktów. Produkcja ekologicznego produktu spożywczego musi podlegać kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 wyklucza sprzedaż produktów ekologicznych, bez potwierdzenia certyfikatem. Euroliść to stosunkowo nowy znak ekologiczny, który został w prowadzony 1 lipca 2010 roku i stopniowo zastępuje stare logo europejskiego rolnictwa ekologicznego, stosowane od końca lat 90. XX wieku.

 
Copyright © 2010 HerbsLand. Wszystkie prawa zastrzeżone.
O firmie   -    Wizerunek firmy   -    Oferta   -    Nasze usługi   -    Kontakt