Fresher Fresher
DOTACJE UE
Projekt 4.4
Projekt 8.2
Projekt 6.5.2
Projekt 1.4 / 1.4.2
Projekt 3.3


Projekt 6.5.2 „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki HerbsLand Sp. z o.o. na rynku Kanadyjskim”

Niniejszym informujemy, że przedsiębiorstwo HERBSLAND Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki HERBSLAND SP. Z O.O. na rynku kanadyjskim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programie promocji

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.06.05.02-00-165/13-00

 

Okres realizacji: 17/07/2012 – 25/10/2013

 

Całkowita wartość projektu: 165.618,56,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 67.614,58 PLN, w tym:

- 85% kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (57.472,39 PLN)

- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej (10.142,19 PLN)

 

Ulotki z targów

                                                                    
Copyright © 2010 HerbsLand. Wszystkie prawa zastrzeżone.
O firmie   -    Wizerunek firmy   -    Oferta   -   Nasze usługi   -    Kontakt