Fresher Fresher
DOTACJE UE
Projekt 4.4
Projekt 8.2
Projekt 6.5.2
Projekt 1.4 / 1.4.2
Projekt 3.3


Projekt 8.2 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii Wnioskodawca Partnerzy :

1.Zamówienie produktów Wnioskodawcy

2.Dostawa produktów Wnioskodawcy

3.Kontroling rozliczeń

Planowane stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współprace za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektronicznej wymiany danych oraz podpisu elektronicznego prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzacje zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych. W ramach powstającego rozwiązania zostanie wykorzystana innowacyjna technologia w dziedzinie ICT, która jest zgodna z założeniami strategii przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. W ramach projektu przeprowadzona zostanie zasadnicza zmiana procesu organizacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie jego współpracy z partnerami. Ponadto w ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące efektywność energetyczna i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (rozwiązania Green IT).

Zasięg:  Projekt dotyczy współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym .

Rynek docelowy:  Polska (firmy i osoby indywidualne) i zagranica.

Numer naboru: II nabór 2013

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-147/13-00 

Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.03.2015

Całkowita wartość projektu: 461.560,00 PLN

Dofinansowanie: 323.092,00 PLN (70%)

 

 

Zapraszamy do pobrania plików PDF:

  • Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia systemu B2B w przedsiębiorstwie (przetarg zakończony)

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Copyright © 2010 HerbsLand. Wszystkie prawa zastrzeżone.
O firmie   -    Wizerunek firmy   -    Oferta   -   Nasze usługi   -    Kontakt